Bộ Y tế: Hướng dẫn bổ sung về thực hiện Thông tư 37

03/03/2016 09:16 AM


     Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về thanh toán tiền khám bệnh; trường hợp người bệnh được chỉ định được khám nhiều chuyên khoa nhưng do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo thì lần khám tiếp theo này tiếp tục thực hiện thu của người bệnh và thanh toán với cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Mục II công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016. 

     Hướng dẫn về thanh toán ngày giường bệnh; với trường hợp bệnh viện hạng III, IV hoặc chưa được xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt (là dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến), trường hợp phẫu thuật trong cùng một chuyên khoa nhưng được phân loại khác nhau, phẫu thuật xếp tương đương với một phẫu thuật quy định tại Thông tư 37 nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư 50...

     Cũng theo nội dung công văn, với dịch vụ thay băng viết thương/vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm; một số dịch vụ siêu âm, chụp X quang đặc thù; giải thích một số ký tự trong một số dịch vụ; áp dụng giá dịch vụ kỹ thuật chưa được xếp tương đương...

    Bộ Y tế yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phản ánh về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch Tài chính), Bộ Tài chính (qua Cục Quản lý giá), BHXH Việt Nam (qua Ban Thực hiện chính sách BHYT) để phối hợp xem xét giải quyết./.