BHXH Thanh Hóa: “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”

05/02/2018 02:17 PM


     Đồng chủ trì hội nghị: Đồng chí Lê Thanh Sinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo công khai công tác tài chính năm 2017.
IMG 0006
Đ/c Trịnh Thị Thủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết hội nghị CB, CC, VC năm 2017
 
     Năm 2017, việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CB, CC, VC đã gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh và sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp Công đoàn từ tỉnh đến huyện, cùng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực của tập thể CB, CC, VC trong toàn ngành đã vươn lên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra; hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC, cải tiến điều kiện làm việc, góp phần to lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao. Công tác chăm lo đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích cho CBVC được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; các phong trào trọng tâm thi đua như “Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao...được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp trong công tác, góp phần giáo dục tư tưởng, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong CBVC.

IMG 0021
Đ/c Phạm Hoàng Tiến, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua hội nghị CB, CC, VC năm 2018

IMG 0002
Đ/c Lê Tướng Quân, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017
 
     Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến, thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ CBVC, công tác phối hợp, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động của Công đoàn cơ quan, cải cách hành chính nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nâng cáo ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công tác, đoàn kết, sẵn sàng phối hợp, chia sẻ, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 
IMG 0010


IMG 0014
Toàn cảnh hội nghị
     Hội nghị đã Quyết nghị một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2018: Đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, đảm bảo thu đúng tiến độ, giảm nợ đọng BHXH, BHYT xuống còn 2,5%; phấn đấu đạt 84,9% chỉ tiêu độ bao phủ BHYT trên địa bàn;  giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng...

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Sinh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã đánh giá cao nỗ lực của tập thể CB, CC, VC cơ quan trong năm 2017, hoạt động của các đoàn thể như Công đoàn,Nữ công,  Đoàn thanh niên,… góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2018 của Ngành hết sức nặng nề, chúng ta phải dồn sức, tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, tiếp nối thành công của năm 2017, mỗi CB, CC, VC trong cơ quan cần luôn đề cao trách nhiệm của mình đối với cơ quan, đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao. Hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và UBND tỉnh phát động; toàn ngành tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị; xây dựng chỉ tiêu thi đua thiết thực, tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân trong đơn vị; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động hướng đến thực hiện tốt nhất các nội dung trọng tâm sau:

     - Tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc cấp mã số BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động; thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.
     - Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí BHXH, BHYT, chi quản lý bộ máy đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đầy đủ.
    - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, tập trung vào các doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng BHXH; thanh tra, kiểm tra các cơ sở KCB BHYT có chi phí bất hợp lý, hạn chế tối đa các hành vi lạm dụng quỹ BHYT.
    - Phối hợp cung cấp thông tin tình hình nợ đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp cho Liên đoàn Lao động tỉnh để chỉ đạo các tổ chức công đoàn lập hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH ra Tòa án theo quy định.
    - Thực hiện nghiêm túc công tác giám định tập trung theo tỷ lệ; công tác quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện những sai sót, chống các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.
    - Thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; thành lập Tổ nghiệp vụ của BHXH các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc đánh giá viên chức quản lý.
   - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; tăng cường giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ lưu trữ theo quy định.
    - Tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giúp định hướng dư luận củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững của ngành BHXH; tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Nam Hà