BHXH Thanh Hóa: Linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh

13/04/2020 04:26 PM


Với mục tiêu đặt ra cao nhất là an toàn cho người thụ hưởng đồng thời vẫn phải đảm bảo tiền lương hưu và trợ cấp BHXH đến tay người hưởng kịp thời để ổn định cuộc sống, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn  số 4461/UBND-VX chỉ đạo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN gộp 2 tháng (tháng 4 và 5/2020), theo đó BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện theo phương án 2 đã được phê duyệt, đồng thời, yêu cầu UBND  các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị BHXH, Bưu điện thực hiện truyền thông thông báo tới người dân về phương thức tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 164 ngàn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN. Theo đó, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và BHTN sẽ được BHXH tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện linh hoạt, chi trả tại các điểm của Bưu điện theo nhóm nhỏ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, trả tại nhà nhà đối với các trường hợp từ 80 tuổi trở lên hoặc các trường hợp dưới 80 tuổi nhưng đang ốm đau, đi lại khó khăn, bị bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú, không tự đến, không ủy quyền cho người khác nhận hộ. Việc này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân đang hưởng lương hưu trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa là tỉnh có địa bàn rộng với 27 huyện, thị xã, thành phố, giao thông đi lại còn khó khăn, trong đó có 11 huyện miền núi; số người hưởng đông, trong đó, người hưởng trên 80 tuổi và các trường hợp phải chi trả tại nhà trên 30 ngàn  người, việc chi trả sẽ được thực hiện từ ngày 16/4 và phấn đấu thực hiện xong trong tháng 4/2020, đây là khó khăn trong việc thực hiện. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, tất cả vì sự hài lòng của người dân, và mang đến sự an toàn phòng tránh dịch bệnh cho người dân, BHXH tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt. Trước đó, BHXH tỉnh đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xây dựng phương án tổ chức chi trả, trên cơ sở số lượng người hưởng tại từng địa bàn và đặc thù địa hình phải có phương án chi trả, cập nhật số lượng người hưởng, địa chỉ nhận, thời gian chi trả, có họ tên, số điện thoại và xây dựng cả phương án vận chuyển tiền mặt đảm bảo, an toàn.

Bên cạnh đó, BHXH sẽ giám sát chặt chẽ để đảm bảo việc chi trả tại nhà được nhanh chóng, chính xác và ngoài các điểm chi trả cố định đang chi trả hàng tháng, yêu cầu Bưu điện bố trí thêm các điểm chi trả lưu động gần hơn với các khu dân cư, khu phố, thôn, xóm để tạo thuận lợi tốt nhất cho người hưởng khi đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.Trong quá trình chi trả phải đảm bảo an toàn và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Thực hiện bắt buộc khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày đối với nhân viên chi trả, quá trình tổ chức chi trả phải đeo khẩu trang, trang bị găng tay và dung dịch sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho nhân viên chi trả và người thụ hưởng.

Hy vọng, với phương thức chi trả linh hoạt cùng với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cơ quan BHXH góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặng Sỹ Mười, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng