Thiệu Hóa: Phát huy vai trò của Đại lý thu phụ nữ trong vận động phát triển BHXH, BHYT

12/05/2020 04:27 PM


Là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) huyện Thiệu Hóa nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong tuyên truyền, vận động phụ nữ và người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, góp phần vào lộ trình thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW. Theo đó, các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn toàn huyện đã tập trung thực hiện bằng nhiều cách làm khác nhau trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực

     

Đ/c Nguyễn Đăng Toàn, Giám đốc BHXH huyện và đ/c Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thiệu Hóa tiếp tục thực hiện ký kết chương trình phối hợp

     Giai đoạn 2017 - 2020, BHXH huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị ký Quy chế, chương trình phối hợp với các đơn vị liên quan như: Hội Nông dân Liên đoàn Lao động, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ trong thực hiện, tuyên truyền về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Giám đốc BHXH huyện, Nguyễn Đăng Toàn cho biết: Đối với huyện Thiệu Hóa, trong những năm qua các cấp Hội phụ nữ đã có nhiều đóng góp nhất định với công tác an sinh xã hội, nhất là về BHXH, BHYT, điều này được thể trong các nội dung chương trình phối hợp giữa hai ngành. Ngay từ những tháng đầu năm 2020, hai ngành đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em trong chăm sóc sức khỏe. Xác định việc cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, kiến thức cho phụ nữ về ý nghĩa, lợi ích khi tham gia BHYT, BHXH, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài các hình thức thống được tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị do Hội phụ nữ tổ chức, nữ..., BHXH huyện đã phối hợp Hội LHPN tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp tại các xã, thôn nhằm tuyên truyền sâu hơn các chính sách về BHYT, BHXH giúp người dân nói chung, phụ nữ nói riêng giải đáp được những băn khoăn, vướng mắc khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Ông Nguyễn Đăng Toàn, Giám đốc BHXH huyện cho biết thêm: Từ khi các cấp Hội Phụ nữ chính thức làm Đại lý thu BHXH, BHYT, thông qua “kênh” này, Hội Phụ nữ và ngành BHXH nắm rõ hơn tâm tư, nguyện vọng và lý do vì sao vẫn còn một bộ phận người dân chưa tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện để đưa ra giải pháp, cách thức tuyên truyền, vận động hiệu quả, thực tế hơn. Công tác tuyên truyền, vận động còn được đa số các cấp Hội thực hiện thông qua đội ngũ cán bộ chi, tổ phụ nữ tại các địa bàn dân cư. Đây là nhóm cán bộ góp phần tích cực vào việc nâng cao tỷ lệ phụ nữ và người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Bằng cách tiếp cận trực tiếp đối tượng, cán bộ Hội đã kiên trì tuyên truyền, vận động theo phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, giúp đối tượng hiểu rõ lợi ích của hai chính sách này, đồng thời, có những ý tưởng, sáng kiến về việc vận động, tiết kiệm giúp nhau tham gia BHYT, BHXH tự nguyện tại các chi, tổ phụ nữ, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình hội viên phụ nữ khi ốm đau, bệnh tật. Ngoài ra, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò tham gia giám sát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ phụ nữ nghèo, hộ phụ nữ khó khăn sống trên địa bàn các thôn, xã được nhà nước hỗ trợ BHYT, kịp thời đóng góp các ý kiến, đề xuất giải pháp thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện…

       Đánh giá hiệu quả từ công tác phối hợp đến hoạt động của Đại lý thu Hội Phụ nữ, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thiệu Hóa chia sẻ: Sau khi triển khai chương trình ký kết giữa 2 ngành, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức được 40 hội nghị tuyên truyền và mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng tuyên truyền BHXH, BHYT, qua đó đã vận động, phát triển được nhiều người tham gia BHXH, BHYT. Tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện Thiệu hóa đạt trên 82% dân số, trong đó tính riêng số người do Hội phụ nữ vận động, phát triển chiếm khoảng 21%. Bà Thu cho biết, từ đầu năm 2020 đến do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên công tác tuyên truyền “đến từng nhà, tiếp cận từng đối tượng” để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện rất khó khăn, nhưng thông qua hình thức tuyên truyền linh hoạt trên loa truyền thanh các xã, thị trấn, Đại lý thu Hội phụ nữ đã vận động, phát triển được 36 người tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đưa tổng số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện lên 1.496 người.

     Theo kế hoạch của UBND huyện Thiệu Hóa: Năm 2020, tỷ lệ tham gia BHYT đạt độ bao phủ trên 90% dân số trên địa bàn huyện; phấn đấu toàn huyện có 2.300 người tham gia BHXH tự nguyện. Riêng chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, Đại lý thu Hội LHPN được giao phát triển tăng mới 250 người. Có thể nói, thời gian qua các Đại lý thu BHXH, BHYT của Hội LHPN huyện Thiệu Hóa đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được biết để hoàn thành chỉ tiêu trên Hội LHPN huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó giải pháp được cho là quan trọng, khả thi nhất  là giao chỉ tiêu cho từng Đại lý và lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đối với Hội phụ nữ xã, thị trấn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng ở cơ sở.

Nam Hà