Chi bộ BHXH thị xã Bỉm Sơn Đại hội thành công

22/05/2020 03:56 PM


Sau khi nghe Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đề nghị đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, chỉ tiêu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN vào nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Trịnh Bá Hãn được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Lưu Thị Thúy được bầu làm Chi ủy viên.

Tại Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã đưa các mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ BHXH thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao về phát triển đối tượng như: số người tham gia BHXH bắt buộc 13.500 người, số người tham gia BHXH tự nguyện 2.000 người, số người tham gia BHTN 13.000 người, số người tham gia BHYT 55.000 người, với tổng số tiền thu đạt 300 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc BHXH Bỉm Sơn