BHXH huyện Bá Thước tuyên truyền hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”

22/05/2020 03:57 PM


Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, lấy Tháng 5 là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, BHXH huyện Bá Thước đã phối hợp với Bưu điện huyện Bá Thước tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện.

Tại các xã Điền Trung, Điền Lư, Điền Hạ và Điền Thượng các nhóm đến từng hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm bán hàng để trực tiếp tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người dân về đối tượng, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để trực tiếp đăng ký tham gia. Kết thúc ngày ra quân đợt 1 đã có 30 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện với số tiền thu được là: 45.761.480 đồng, có 16 người tham gia BHYT hộ gia đình với số thu 10.540.260 đồng.

Lê Văn Quyết, BHXH huyện Bá Thước