BHXH TP Sầm Sơn ra quân tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình

22/05/2020 03:59 PM


Với phương châm “Nói để bạn hiểu về chúng tôi”, Chi đoàn thanh niên BHXH TP Sầm Sơn đã phối hợp với Chi đoàn Bưu điện ra quân tuyên truyền về chín sách BHXH, BHYT.

20 đoàn viên thanh niên của 02 ngành đã chia thành 11 nhóm xuống các hộ dân của các phường, xã để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.  Kết thúc ngày ra quân tuyên truyền, vận động đã có 42 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và 120 người đăng kýtham gia BHYT hộ gia đình. Hưởng ứng  tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, thời gian tới, BHXH thành phố sẽ tiếp tục tăng cường trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT gia đình trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 21; Nghị quyết 28; và các chỉ tiêu phát triển kinh tế chính trị - xã hội mà thành phố đã đề ra.

Lê Tới, BHXH TP Sầm Sơn