BHXH huyện Cẩm Thủy giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho Đại lý thu

22/05/2020 04:08 PM


Để hoạt động đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm của mỗi nhân viên đại lý thu, ngày 07/5/2020 BHXH huyện Cẩm Thủy đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các nhân viên đại lý thu. Chủ trì hội nghị là đồng chí giám đốc, phó giám đốc BHXH huyện Cẩm Thủy, tham dự hội nghị là nhân viên đại lý thu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Hội nông dân, Huyện hội phụ nữ và Bưu điện huyện.

Đến nay toàn huyện có 21 đại lý thu với 75 nhân viên đại lý, các đại lý thu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.  Tính đến cuối năm 2019 toàn huyện có 94.017 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 91,7% dân số; số người tham gia BHXH tự nguyện 1.277 người đạt 112,51% kế hoạch tỉnh giao và tang 724 người so với năm 2018. Để hoàn thành dự toán thu năm 2020(có 2.310 người tham gia BHXH tự nguyện, 96.426 người tham gia BHYT), Bảo hiểm xã hội huyện đã thực hiện giao chỉ tiêu cho nhân viên đại lý thu. Theo đó, giám đốc BHXH huyện yêu cầu các nhân viên đại lý cần tích cực bám sát địa bàn, theo dõi quá trình đóng của người tham gia thông qua danh sách đến hạn đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm ngư nghiệp theo địa bàn mà BHXH huyện cung cấp, để nhắc nhở người tham gia đóng tiền đúng quy định, tránh làm gián đoạn quá trình tham gia, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng; tuân thủ đúng quy định pháp luật trong công tác thu không để xảy ra tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT; BHXH huyện sẽ thường xuyên cung cấp ấn phẩm tuyên tuyền để nhân viên đại lý thu thực hiện truyền thông đến từng đối tượng, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân trên địa bàn thuộc mình quản lý.

Đồng thời, BHXH huyện Cẩm Thủy tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn; Hội nông dân, Hội phụ nữ huyện, Bưu điện huyện rà soát, xây dựng đội ngũ nhân viên đại lý thu đảm bảo đủ khả năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thu về nghiệp vụ, về ứng dụng công nghệ thông tin để mỗi nhân viên đại lý thu thực sự là “cánh tay nối dài” của BHXH huyện.

Phạm Thị Hồng, BHXH huyện Cẩm Thủy