Quảng Xương sơ kết hoạt động Đại lý thu 5 tháng đầu năm

22/05/2020 04:10 PM


Thời gian qua, Đại lý thu BHXH, BHYT đã góp phần quan trọng trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Hiện nay toàn huyện có 23 Đại lý thu BHXH, BHYT với 82 điểm thu và 106 nhân viên Đại lý thu. Nhìn chung nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT đều có năng lực, nhiệt tình trong việc tư vấn, vận động, tuyên truyền tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến với hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Tính đến giữa tháng 5/2020 có 1.315 người tham gia BHXH tự nguyện, giảm 51 người so với thời điểm 31/12/2019, đạt 45,5% kế hoạch BHXH tỉnh giao, đạt 88,78% kế hoạch UBND huyện giao năm 2020. BHXH huyện đang quản lý thu 149.759 người tham gia BHYT đạt 94,3% kế hoạch BHXH tỉnh giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt  86,3% tổng số dân; Tham gia BHYT hộ gia đình tự đóng có 31.698 người tham gia, giảm 1.906 người so với thời điểm 31/12/2019. Số người tham gia BHYT theo Hộ gia đình nông lâm, ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình là: 5.990 người, tăng 1.623 người so với thời điểm 31/12/2019; tham gia BHYT hộ cận nghèo: 17.115 người, tăng 2.736 người so với thời điểm 31/12/2019, còn khoảng 13.916 người thuộc hộ gia đình cận nghèo chưa tham gia BHYT.       

Với kế hoạch thu BHXH tự nguyện, BHYT do BHXH tỉnh và UBND huyện giao năm 2020: 2.890 người tham gia BHXH tự nguyện (1,4% tổng số dân), tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện đạt 90% tổng số dân, BHXH huyện Quảng Xương đã giao chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong 7 tháng cuối năm 2020 đối với các Đại lý thu cụ thể như sau: Số người tham gia BHYT hộ gia đình trên 40.000 người. Phát triển tăng thêm số người tham gia BHXH tự nguyện (tăng – giảm): 1.700 người. 100% số người thuộc hộ gia đình cận nghèo ở các xã, thị trấn tham  gia BHYT.

Để thực hiện được những chỉ tiêu đã đặt ra, BHXH huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ như tăng cường, tập trung tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cận nghèo, nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, BHYT hộ gia đình tự đóng thông qua các hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền đối thoại trực tiếp. Phối hợp với BHXH huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người dân trên địa bàn. BHXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, mở rộng đội ngũ nhân viên đại lý ở các xã, thị trấn và Bưu điện. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Tăng cường thêm nhiều nhân viên đại lý thu BHYT, đảm bảo mỗi thôn, xóm có 1 đại lý thu nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Tập trung khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phấn đầu hoàn thành kế hoạch BHXH tỉnh và UBND huyện  giao năm 2020.

Đoàn Linh, BHXH huyện Quảng Xương