Hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020

29/05/2020 04:43 PM


Ngày 29/5, BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hùng, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tám, Giám đốc BHXH tỉnh.

     

Đ/c Nguyễn Văn Tám , Giám đốc BHXH tỉnh phát động phòng trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025

     Hội nghị đã được nghe dự thảo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 2020 - 2025. Nhận thức rõ tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, 5 năm qua (2015 - 2020), BHXH tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành theo chủ đề từng năm, các phong trào thi đua đã tạo không khí làm việc hăng say và trở thành động lực để CBVC phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động, phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành nguồn động lực quan trọng để toàn ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước, hàng năm đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Năm 2015: Toàn tỉnh mới có 2.605.565 người tham gia, đến nay có 3.167.722 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 562.157 người (tăng 21,6%); số thu BHXH, BHYT, BHTN 4.778 tỷ đồng đến năm 2029 số thu đạt 8.120 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch giao, tăng 3.342 tỷ đồng (bằng 69,9%); tỷ lệ BHYT hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao, năm 2019 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3% dân số, vượt 1,8% so với chỉ tiêu Chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

Tại điểm cầu BHXH huyện Hậu Lộc, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Lê bá Toàn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh

đã trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019” cho BHXH huyện Hoằng Hóa

     Hội nghị cũng đã được nghe các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo tham luận những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng đó, trong 05 năm qua, tập thể BHXH tỉnh Thanh Hóa, BHXH cấp huyện và cá nhân đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa.

     Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, củng cố vững chắc hệ thống an sinh xã hội, tiến tới thực hiện BHXH cho mọi người lao động và thực hiện BHYT toàn dân, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề: “Công chức, viên chức BHXH tỉnh Thanh Hóa nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025”

Toàn cảnh Hội nghị

    Tại hội nghị này, thừa sự ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Giám đốc BHXH tỉnh đã công bố Quyết định của Tổng Giám đốc và tại điểm cầu BHXH huyện Cẩm Thủy, điểm cầu BHXH huyện Hậu Lộc Lãnh đạo BHXH tỉnh Thanh Hóa dự và trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019” của BHXH Việt Nam cho 02 đơn vị: BHXH huyện Hoằng Hóa và BHXH huyện Thường Xuân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành BHXH Thanh Hóa; 02 tập thể và 34 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị đã bầu 06 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam lần thứ V.