BHXH huyện Thạch Thành: Tăng cường rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt

12/06/2020 03:05 PM


Thực hiện công văn số 619/KH- BHXH của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa ngày 18/05/2020 về việc rà soát dữ liệu người hưởng lưu hưu, trợ cấp hàng tháng, Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành phối hợp cùng Bưu điện huyện Thạch Thành đến từng địa điểm chi trả lương hưu.

    

Cán bộ BHXH huyện Thạch Thành đến các điểm chi trả lương hưu rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

     Hiện tại trên địa bàn huyện Thạch Thành đang quản lý  3.584 đối tượng hưởng lương hưu, 1.114 đối tượng hưởng trợ cấp với tổng số tiền chi trả hàng tháng khoảng hơn 19 tỷ đồng. Trong đợt rà soát các cán bộ đã thu thập được gần 100% thông tin người hưởng từ họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng mình thư, điện thoại,…; người ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu còn lại sẽ xác minh trong những ngày tiếp theo. Bảo hiểm Thạch Thành phấn đấu sau đợt rà soát sẽ tổ chức tốt việc quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; tổ chức thực hiện chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời nắm bắt, xác minh thực trang bất cập của người hưởng, tránh tình trạng thông tin người hưởng không khớp; không đúng đối tượng người thụ hưởng hoặc đã chết chưa báo giảm …;

     Theo kế hoạch giao phải hoàn thành nội dung rà soát trước ngày 30/06/2020, tuy nhiên Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành đã phối hợp với Bưu điện huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay trong tháng 06 này.

Thiều Hiên, BHXH huyện Thạch Thành