BHXH tỉnh: Giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020

12/06/2020 03:10 PM


Tại hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 9/6/2020, Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tám đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành từ tỉnh đến huyện trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác phát triển, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, Thanh Hóa trở thành điểm sáng trong ngày ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân khi dẫn đầu toàn quốc về số người tham gia BHXH tự nguyện với 1.400 người.

Toàn cảnh Hội nghị 

      Trong tháng 5/2020, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt 3.170.614 người, giảm 804 người so với tháng trước, trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc 332.872 người đạt 88,86% chỉ tiêu dự toán; giảm 7.188 người (2,11%) so với tháng trước; số người tham gia BHXH tự nguyện 33.291 người đạt 56,64% chỉ tiêu dự toán, tăng 1.747 người (5,54%) so với tháng trước; số người tham gia BHTN 304.805 người đạt 88,04% chỉ tiêu dự toán. giảm 6.962 người (2,23%) so với tháng trước; số người tham gia BHYT 3.137.323 người đạt 97,08% chỉ tiêu dự toán; giảm 2.551 người (0,08%) so với tháng trước (tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 86,19%). Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 625.310 triệu đồng, giảm 4,85% so với tháng trước; lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo 3.472.853 triệu đồng, bằng 39,54% dự toán thu. Ngoài ra, công tác cấp sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, công tác giám định BHYT và các mặt công tác khác luôn được đảm bảo, kịp thời, đáp ứng sự hài lòng của đơn vị và người dân.

     Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định: Chỉ tiêu về thu BHXH, BHYT, BHTN chưa đạt kế hoạch giao. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số doanh n ghiệp đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, người lao động phải làm việc luân phiên hoặc không cóviệc làm, số lao động tham gia BHXH bắt buộc giảm 2,11% so với tháng trước.

     Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục tập trung, quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

     Tích cực triển khai các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất; phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt BHXH tự nguyện; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 góp phần giúp cho doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động ổn định.

    Thực hiện rà soát, bổ sung dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (trên 150 nghìn người) vào phần mềm TCS để đảm bảo công tác chi trả và quản lý người hưởng chặt chẽ, chính xác.

    Tăng cường kiểm soát chi phí KCB BHYT tại cơ sở KCB BHYT nhằm hạn chế tối đa các hành vi lợi dụng, lạm dụng quỹ BHYT, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao.

    Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN.

    Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH.

    Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin Trung ương, địa phương và các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT.

Đặng Sỹ Mười, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng