Thọ Xuân tổng kết công tác đại lý thu BHXH, BHYT năm 2019

30/06/2020 03:36 PM


BHXH Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo hộ gia đình, BHYT hộ cận nghèo và BHYT hộ gia đình nông nghiệp,lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2019, thống nhất kiện toàn đại lý thu năm 2020.

Hội nghị tổng kết hoạt động đại lý thu tại Thọ Xuân

     Toàn huyện hiện có 157 nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT. Thời gian qua,Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền tải kịp thời các thông tin về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Nhân viên đại lý thu của Bưu điện và các xã, thị trấn trên địa bàn nắm vững kiến thức về chính sách BHXH TN, BHYT, có kỹ năng tốt về công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH TN, BHYT, tâm huyết, nhiệt tình với công tác vận động người dân tham gia BHXH TN, BHYT nên kết quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH TN, BHYT tăng nhanh. Kết quả thực hiện công tác thu BHYT năm 2019 là 177.994 người, với tổng số tiền trên 162 tỷ đồng; toàn huyện có 3.766 người tham gia BHXH tự nguyện với số tiền tham gia gần 13 tỷ đồng, đạt 107,34% kế hoạch tỉnh giao, trong đó phát triển mới là 1.778 người.

     Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm BDCT huyện, phó trưởng Ban chỉ đạo BHYT, BHXH toàn dân huyện yêu cầu: BHXH huyện và các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020. Riêng đối với BHXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy,chính quyền thường xuyên củng cố đội ngũ nhân viên đại lý ở các xã,thị trấn và Bưu điện, theo dõi chặt chẽ hoạt động của các đại lý, thực hiện thanh lý hợp đồng đối với các đại lý hoạt động không hiệu quả như không có đối tượng phát triển mới, chất lượng hồ sơ không đảm bảo, thu và nộp tiền không đúng quy định; Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên đại lý,kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ nhân viên đại lý; Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, Bưu điện huyện chỉ đạo chặt chẽ để tạo điều kiện cho nhân viên đại lý thu hoạt động hiệu quả hơn; Đồng thời tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH. Đối với các đại lý thu, phải thường xuyền phối hợp với nhau, hỗ trợ nhau và có trách nhiệm thông báo các đối tượng nối hạn tham gia BHYT kịp thời, tránh sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh về BHXH huyện để có giải pháp kịp thời, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao về phát triển đối tượng tham gia BHXH TN và BHYT năm 2020.

Hà Thị Lộc, Phó Giám đốc BHXH huyện Thọ Xuân