Yên Định hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng truyền thông đại lý thu BHXH, BHYT năm 2020

17/07/2020 04:31 PM


BHXH huyện Yên Định tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động đại lý thu và hướng dẫn nghiệp vụ đại lý thu, tập huấn kỹ năng truyền thông cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT năm 2020.

     Tham dự hội nghị có 70 nhân viên đại lý thu xã, thị trấn và đại lý thu qua Hội liên hiệp phụ nữ huyện. Tại hội nghị, Đồng chí Lê Thị Lân đã đánh giá tình hình hoạt động Đại lý thu năm 2019 và  6 tháng đầu năm 2020. Trong thời gian qua hệ thống  Đại lý thu BHXH, BHYT đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng. Trong 06 tháng đầu năm 2020,  số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,386 người, đạt 54,8% chỉ tiêu giao; số người tham gia BHYT là 137,037 người (Trong đó: người thuộc hộ cận nghèo 9,507 người; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình là 8,252 người và 12,463 người thuộc hộ gia đình đã tham gia BHYT theo hình thức tự đóng) đạt 94,7% chỉ tiêu giao. Nhấn mạnh vai trò quyền lợi cũng như trách nhiệm của đại lý thu BHXH huyện Yên Định đã giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng đại lý thu trong việc khai thác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

     Hội nghị đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ đại lý thu, và một số điểm mới trong quyết định 505/QĐ-BHXH, quyết định 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và Quyết định 542 ngày 30/3/2020 của BHXH Việt Nam. Qua đó, nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho đại lý thu về chính sách BHXH, BHYT, quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia; trình tự, thủ tục hồ sơ tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT

     Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng trọng việc củng cố kiến thức và chất lượng hoạt động của nhân viên đại lý trong việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó phát huy hiệu quả trong hoạt động của mạng lưới đại lý thu, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Yên Định. 

Nguyễn Diệu, BHXH huyện Yên Định