Hoằng Hóa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông BHXH, BHYT cho đại lý thu năm 2020

17/07/2020 04:34 PM


Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện và hơn 80 đại biểu là nhân viên đại lý thu Bưu điện, các xã, thị trấn và đại lý thu của các tổ chức đoàn thể.

     Tại Hội nghị các đại biểu được bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời giành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, như: Nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình của một số đại lý thu chưa có tính chuyên nghiệp, do làm kiêm nhiệm với các công việc khác, nên chưa dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu về chế độ, chính sách, Thông qua Hội nghị, các nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT có thêm kỹ năng, trình độ và nhiều thông tin bổ ích để tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Qua đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân biết thông tin địa chỉ, thủ tục, cũng như quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đặc biệt góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từng bước hoàn thành tiêu chí, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia trên địa bàn huyện.

Nguyễn Duyên, BHXH huyện Hoằng Hóa