BHXH Đông Sơn sơ kết công tác đại lý thu và tập huấn nghiệp vụ đại lý thu BHXH, BHYT

17/07/2020 04:36 PM


Ngày 14/7, BHXH huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo hộ gia đình, BHYT hộ cận nghèo và BHYT hộ gia đình có mức sống trung bình 6 tháng đầu năm và bồi dưỡng kỹ năng khai thác, vận động, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho các nhân viên đại lý thu.

     Huyện Đông Sơn hiện có 53 nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT. Trong thời gian qua, các đại lý thu BHXH, BHYT đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự đóng. Trong 6 tháng đầu năm 2020kết quả thực hiện công tác thu BHYT tự đóngtrên địa bàn huyện là 23.169 người, toàn huyện có 1.330 người tham gia BHXH tự nguyện với số tiền tham gia gần 2,5 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch tỉnh giao.

     Hội nghị đã trực tiếp hướng dẫn cho nhân viên đại lý các kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; các hình thức truyền thông trực tiếp về BHXH, BHYT; kỹ năng tổ chức hội nghị, ....và phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng cho các đại lý. 

     Đồng chí Trần Đại Nghĩa, Giám đốc BHXH huyện phát biểu tổng kết đánh giá hoạt động đại lý và yêu cầu các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2020. Các đại lý phải tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, cùng với đối tượng BHYT tự đóng, lâu nay các đại lý mới quan tâm đến vận động, phát triển đối tượng tham gia BHYT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh về BHXH huyện để có giải pháp kịp thời, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH TN, BHYT năm 2020 và chỉ tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Nguyễn Văn Phong, BHXH huyện Đông Sơn