Quảng Xương tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ đại lý thu BHXH, BHYT

24/07/2020 04:17 PM


Ngày 22/7, BHXH huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2020 và tập huấn kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT.

Hội nghị đã tổ chức tập huấn một số kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT cho các nhân viên đại lý thu. Thông qua buổi tập huấn, các nhân viên được nắm rõ hơn về mục đích của các kỹ năng cơ bản về truyền thông trực tiếp, qua đó giúp cho nhân viên đại lý thu củng cố và nâng cao hơn nữa các kỹ năng truyền thông trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình góp phần đưa chính sách an sinh xã hội này tới từng người lao động.

Đoàn Linh, BHXH huyện Quảng Xương