Vĩnh lộc đánh giá công tác đại lý thu BHXH, BHYT

24/07/2020 04:18 PM


Thực hiện Công văn số 799/BHXH-TT&PTĐT ngày 25/6/2020 của BHXH tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ. Ngày 17/7, BHXH huyện tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động đại lý thu 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng xcho đại lý thu.

Tại hội nghị này, BHXH huyện đã tập huấn cho 172 nhân viên đại lý thu về kiến thức, pháp luật về BHXH, BHYT, các nội dung cơ bản của các Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định 505/QĐ-BHXH, Quyết định 515/QĐ-BHXH và Quyết định 542/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, đồng thời tập huấn về kỹ năng truyền thông cho nhân viên đại lý để làm tốt công tác vận động, phát triển đối tượng trong thời gian tới.   

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí cán bộ Lãnh đạo các xã, thị trấn, các Hội, Đoàn thể, Bưu điện và nhân viên đại lý thu nắm bắt và thực hiện ngay những nội dung đã tập huấn, giao chỉ tiêu cho từng nhân viên đại lý 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của BHXH tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện của UBND huyện giao năm 2020 để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Nguyễn Thành Long, BHXH huyện Vĩnh Lộc