BHXH thị xã Nghi Sơn giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT

24/07/2020 04:20 PM


Ngày 21/7, BHXH thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 6 tháng đầu năm 2020, giao chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT.

    Thời gian qua, đội ngũ đại lý thu trên địa bàn thị xã đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và phục vụ tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT, từ đó số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày càng tăng. Toàn thị xã có 917 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (kế hoạch BHXH tỉnh giao 2.350 người đạt 39,02% dự toán giao, thiếu 1.433 người) và 232.760 đối tượng tham gia BHYT (đạt độ bao phủ BHYT trên địa bàn là 89,52%). Như vậy, đối tượng giam gia BHXH tự nguyện trên địa bàn còn thấp so với kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT chưa xứng với tiềm năng của thị xã. Nguyên nhân chủ yếu là các đại lý thu phần lớn chỉ tập trung và khai thác đối tượng tham gia BHYT thường kỳ, chưa chú trọng công tác phát triển đối tượng mới, do đó nhiều người dân chưa năm bắt được các chủ trương, chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.   

    Hội nghị đã trực tiếp hướng dẫn cho nhân viên đại lý các kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, các hình thức truyền thông trực tiếp về BHXH, BHYT. Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Giám đốc BHXH thị xã phát biểu tổng kết đánh giá hoạt động đại lý và đề nghị các Đại lý thu trên địa bàn cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, phục vụ tốt đối tượng, hoàn thành tốt chỉ tiêu BHXH thị xã giao.

Nguyễn Duy Hoàn, BHXH huyện Tĩnh Gia