Thiệu Hóa tăng cường công tác đào nghiệp vụ đại lý thu BHXH, BHYT

24/07/2020 04:23 PM


Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến mọi người dân đòi hỏi nhân viên đại lý thu cần phải nắm vững chính sách, tăng cường học hỏi, trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do đó, thời gian qua, BHXH huyện Thiệu Hóa đã tích cực tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

 

Nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT huyện Thiệu Hóa tham gia tập huấn

     Theo ông Nguyễn Đăng Toàn, Giám đốc BHXH huyện Thiệu Hóa thì công tác mở rộng, phát triển hệ thống đại lý thu trong những năm qua được BHXH huyện chú trọng, tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu, công tác đào tạo đại lý thu chủ yếu tập trung cung cấp các nội dung kiến thức về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời trang bị kỹ năng mềm trong tiếp xúc, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. BHXH huyện đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn khảo sát, đánh giá số điểm, số nhân viên đại lý có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực làm điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT của 25 xã, thị trấn với trên 85 nhân viên và cộng tác viên đại lý thu tại các thôn, xóm ... Đến nay, mỗi xã, thị trấn đảm bảo tối thiểu 03 điểm thu theo quy định của BHXH Việt Nam. Ông Toàn cho biết thêm: Trong thực tế, nhiều người khi muốn tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đều dựa vào đại lý từ việc yêu cầu đại lý tư vấn, giúp họ lựa chọn mức đóng, hình thức đóng, giải đáp các thắc mắc về điều kiện, điều khoản, cho đến việc giúp đỡ họ trong khâu giải quyết chế độ, quyền lợi, chính sách BHXH, BHYT.

     Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, BHXH huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời tập huấn kỹ năng, phương pháp truyền trông cho nhân viên đại lý thu và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng nhân viên đại lý. Tập huấn lần này, BHXH huyện đã tập trung chuyên sâu về đào tạo kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch khai thác đối tượng tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; kỹ năng xác định đối tượng tiềm năng trên địa bàn huyệ để khai thác đạt hiệu quả cao; kỹ năng giao tiếp vận động hiệu quả và kỹ năng ứng phó sự từ chối, khắc phục tháo gỡ những khó khăn trong thực tế vận động người dân tham gia chính sách BHXH tự nguyện tại địa bàn các xã.

     Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động thu BHXH tự nguyện, BHYT; cơ quan BHXH và nhân viên Đại lý thu thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của huyện; tăng nhanh về số lượng người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong năm 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể: Phấn đấu độ bao phủ BHYT đến 31/12/2020 là trên 90,%, theo kế hoạch giao của UBND huyện về chỉ tiêu tham gia BHYT trên tổng số dân năm 2020; Phấn đấu đạt tỷ lệ người dân tham gia BHXH TN năm 2020 đạt 4,4% theo kế hoạch chỉ tiêu phát triển đối tường tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 của UBND huyện, BHXH huyện tập trung một số nội dung trọng tâm:

    Tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ nhân viên Đại lý thu. Rà soát đào tạo và cấp thẻ nhân viên chưa được BHXH huyện ký hợp đồng. Rà soát cấp Biển hiệu và phối hợp, hướng dẫn đại lý thu đặt Biển hiệu tại điểm thu hợp lý đối với các Biển hiệu bị hỏng và đối với nhân viên mới.

     Phối hợp với UBND xã, thị trấn tiếp tục củng cố nhân viên Đại lý thu và xây dựng kế hoạch hoạt động. Tăng cường thêm nhân viên Đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn có 1 Đại lý thu nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

    Thường xuyên tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên đại lý, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ nhân viên Đại lý thu qua hình thức tập huấn nhằm đảm bảo thông tin 2 chiều giữa Đại lý thu và cán bộ thu của BHXH.

    Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhân viên Đại lý thu; kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định đối với nhân viên đại lý thu vi phạm hợp đồng, thực hiện theo đúng các quy định hợp đồng đã ký.

    Nhân viên Đại lý thu phải thường xuyên, có trách nhiệm thông báo đến các đối tượng sắp đến hạn tham gia BHXHTN, sắp hết hạn tham gia BHYT kịp thời, tránh sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Nam Hà