BHXH tỉnh phát động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng

24/07/2020 04:26 PM


Ngày 23/7/2020, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động cán bộ, viên chức trong toàn cơ quan tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Đây là đợt hiến máu lần thứ 2 trong năm 2020 (trước đó đợt hiến máu lần đầu vào tháng 4/2020)

 

      Với nghĩa cử cao đẹp "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", trong những năm qua cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện.

Cán bộ viên chức BHXH tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo

    Giám đốc BHXH tỉnh, Nguyễn Văn Tám đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tình nguyện tham gia các hoạt động tình nghĩa, hiến máu cứu người, đồng thời nhấn mạnh: Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, hiện nay các cơ sở Y tế tình trạng khan hiếm máu để cứu người là rất cấp bách, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh đã kêu gọi cán bộ, viên chức trong cơ quan BHXH tỉnh hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng
 

Nam Hà