Nâng cao chất lượng tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

01/06/2012 08:10 AM


Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Báo chí Xuất bản (Bộ Thông tin – Truyền thông), Vụ Báo chí (Ban Tuyên giáo Trung ương), lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An cùng gần 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, phóng viên đến từ 19 báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
 
    Tại Hội thảo, các bản tham luận đêù khẳng định: Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương mà lớp lớp các thế hệ người Việt Nam cần phải học tập và làm theo. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trở thành sự tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác tuyên truyền giữ vai trò rất quan trọng, trong đó tuyên truyền trên báo Đảng các địa phương có những ưu thế và tác dụng rất to lớn. Các đại biểu cũng đã nêu lên một số kinh nghiệm được rút ra qua 3 năm thực hiện tuyên truyền cuộc vận động trên báo Đảng ở địa phương mình, trong đó đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tuyên truyền, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với hàng nghìn tin, bài, ảnh có chất lượng, mang đậm hơi thở cuộc sống. Thông qua việc tuyên truyền cuộc vận động trên các ấn phẩm báo chí đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến...
 
    Một số đại biểu cũng đã trăn trở: tấm gương đạo đức của Bác, đó là một đề tài rộng lớn nên để tuyên truyền về cuộc vận động một cách đa dạng, toàn diện và hấp dẫn không phải là dễ. Vì vậy, các báo Đảng địa phương đều thấy trách nhiệm của mình sau hội thảo này sẽ tiếp tục nghiên cứu, trăn trở để công tác tuyên truyền về cuộc vận động trên báo Đảng địa phương thực hiện có hiệu quả hơn.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN