UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2017

15/05/2017 03:53 PM


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm cơ bản ổn định và có bước phát triển; nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, trọng tâm là các hoạt động Kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn, công bố quyết định Sầm Sơn được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 4/2017, trong đó nổi bật là các chỉ số phát triển kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng khá, các vấn đề văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý tài nguyên được quản lý tốt. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế so với cùng kỳ còn chậm, việc thu thuế ngân sách trong khối doanh nghiệp bị giảm, việc triển khai đầu tư công còn chậm...
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, ngành cần tập trung quán triệt nhiệm vụ đã triển khai trong quý I/2017. Ngoài nhiệm vụ chung, các cấp, các ngành cần tập trung cho các mục tiêu cụ thể như chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tới. Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thu hút một số dự án lớn đang có ý định đầu tư vào tỉnh, tiếp tục tổ chức triển khai tực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức công tác gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp...

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Quy định về tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt và xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên thuộc phạm vị quản lý của UBND tỉnh.

Kết luận về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, dự thảo cần đề cao vai trò tuyển dụng, để tăng cường vai trò giám sát của các sở, ngành liên quan. Phương thức tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển và xét tuyển, áp dụng cho từng đối tượng cụ thể; các đơn vị tiến hành thi tuyển trên cơ sở kế hoạch của Sở Nội vụ và đơn vị phối hợp xây dựng. Về kế hoạch tuyển dụng, cần quy định rõ về tiêu chuẩn tuyển dụng và được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện lại dự thảo, báo cáo UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Về dự thảo Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt và xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên thuộc phạm vị quản lý của UBND tỉnh. Đồng chí tán thành với yêu cầu của dự thảo đưa ra, đồng thời nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong việc xem xét lại quy định thời gian áp dụng cho đối tượng được chuyển từ viên chức sang công chức cấp xã. Đối với trường hợp là người dân tộc tộc thiểu số, dự thảo cần tham khảo thêm ý kiến từ Bộ Nội vụ để hoàn chỉnh lại vấn đề này. Đồng chí giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham dự tại Hội nghị và ý kiến từ Bộ Nội vụ, hoàn chỉnh lại dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét.

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục thảo luận về đề án cơ chế, chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 và Tờ trình đề nghị chủ trương đầu tư xã hội hóa y tế tại một số bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách phát triển y tế.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, đề án cơ chế, chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 là rất cần thiết, liên quan đến nhiều vấn đề an sinh xã hội khác của tỉnh. Vì vậy, Thanh Hóa rất cần thiết phải có cơ chế chính sách hấp dẫn để thu hút bác sỹ về làm việc tại những cơ sở khó thu hút bác sỹ trong nhiều năm qua. Về nội dung đề án, đồng chí yêu cầu Sở Y tế cần đi sâu phân tích rõ thực trạng những điểm khó trong công tác thu hút bác sỹ; các giải pháp thu hút bác sỹ chất lượng cao về làm việc tại các cơ sở y tế trong tỉnh, trong đó phải quy định độ tuổi của bác sỹ đảm bảo đủ thời gian công tác nhất định, điều kiện hỗ trợ bác sỹ và các công tác liên quan đến thủ tục xét tuyển. Sở Y tế hoàn chỉnh lại đề án, báo cáo trong kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 27/4/2017 tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình đề nghị chủ trương đầu tư xã hội hóa y tế tại một số bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách phát triển y tế, yêu cầu Sở Y tế hoàn chỉnh lại, báo cáo trong kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 27/4/2017 tới.

Tiếp đó, Hội nghị nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020 và Đề án phát triển hệ thống cấp nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận về Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Trên cơ sở quy hoạch phát triển nhà ở chung của tỉnh đến năm 2020, Sở Xây dựng hoàn thiện lại kế hoạch theo quy hoạch chung đã đề ra. Đối với Đề án phát triển hệ thống cấp nước sạch đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt 95% trở lên, đồng chí lưu ý việc quy hoạch mạng lưới cấp nước cho toàn tỉnh cần có giải pháp, kế hoạch cụ thể để đảm bảo đến năm 2020 mạng lưới đô thị của tỉnh phải được cung ứng nước sạch đạt 95% trở lên. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian tới.