Số / Ký hiệu: 10/BHXH-KHTC
Trích yếu: V/v đính chính số tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa từ n gày 01/01/2020
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Kế hoạch tài chính
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/01/2020
Ngày có hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
10/BHXH-KHTC: V/v đính chính số tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa từ n gày 01/01/2020
Nội dung trong tệp đính kèm