Số / Ký hiệu: 02/HDLN-LĐTBXH-TC-BHXH
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Liên ngành
Lĩnh vực:
Thu
Người kí:
Liên ngành
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
02/HDLN-LĐTBXH-TC-BHXH: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm