Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (292)
Trích yếu: V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày có hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và xác nhận đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày có hiệu lực:
11/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày ban hành:
09/01/2020
Ngày có hiệu lực:
10/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đính chính số tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa từ n gày 01/01/2020
Ngày ban hành:
03/01/2020
Ngày có hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo sáp nhập, thay đổi thông tin về Trạm y tế xã, phường
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
27/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo số tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực